[REQ_ERR: UNKNOWN] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.
Un juny de trobades. Experiències vives
Cost de l'esdeveniment: 0€
Experiències vives en Participació Ciutadana
Trobada
Direcció Insular de Participació Ciutadana
27/06/2018

Trobada per a compartir experiències vives de Participació ciutadana a Mallorca

ubicacio
Ubicació a google maps