Workshop "Som community"

El passat divendres 18 de maig tècnics municipals i persones de diferents associacions varen disfrutar d'un taller per conèixer l'eina que emprarem per desenvolupar el projecte "Som Community".

Aquest taller fou molt dinàmic i participatiu i a partir de tot allò treballat crearem les bases del grup de facebook "Som Community".

Amb aquesta iniciativa pretenem donar el sus al projecte amb l'objectiu de visibilitzar totes les iniciatives i els projectes de participació ciutadana que es duen a terme a Mallorca. Es tracta d'una eina de treball col·laboratiu que estarà a l'abast de totes les persones interessades en la participació ciutadana.

Trobareu més informació al següent enllaç http://participaciociutadanamallorca.cat/ca/projecte/27