Jornada de treball Entretothom als municipis

Dimarts 29 de maig vàrem fer la primera jornada de treball amb els municipis que s'han engrescat a posar en marxa la plataforma de participació ciutadana Entretothom, adaptació de l'aplicació Consul que ja empren molts de municipis de tot l'estat espanyol.

La Cooperativa Bauma realitzarà  l'acompanyament en tot el procés d'implantació.  El procés es durà a terme del mes de maig al mes de novembre de 2018. Aquest acompanyament es farà mitjançant sessions presencials, sessions virtuals, treballs per parelles de municipis, vídeos penjats a Youtube i un aula consul per fer pràctiques.

Aquesta jornada de treball ha servit per conèixer-nos, per reflexionar sobre diferents models de participació i per començar a plantejar-nos objectius a curt i llarg termini.