Audiència pública 2018

Audiència pública 2018

Després de l’experiència de les audiències públiques desenvolupades i de l’avaluació de les mateixes aquest any hem incorporat alguns canvis amb l’objectiu de millorar aquest projecte i assolir els objectius del mateix.

 

Incorporam l'Audiència Oberta, un espai de participació previ obert a la plataforma https://entretothom.net/

L’objectiu és que la ciutadania pugui conèixer tots aquells projectes desenvolupats per cada departament, i pugui formular les preguntes, les propostes o els suggeriments sobre els temes que li interessen.

                               

                                   ≈Només cal registrar-se amb el correu electrònic per a poder participar≈

 

 

Document amb les accions desenvolupades. Cada departament del Consell de Mallorca ha emplenat una fitxa amb els principals objectius i actuacions i/o programes realitzats durant l’any 2018, de manera senzilla i clara. Podeu consultar aquí les fitxes rebudes amb la informació que han considerat important cadascun dels Departaments. Cal remarcar que no hi ha la informació de tots els Departaments i que en algun pot ser hi manca la informació d’una àrea en concret.

Si voleu conèixer un poc més l'organització i el pressupost assignat a cadascun dels departaments del Consell de Mallorca podeu fer-ho amb els següents enllaços: informació organització CdM i informació pressupostària 2018

Pensam que conèixer amb claretat el que s'ha fet facilitarà la participació a l'audiència oberta.

Cada setmana vos proposarem diferents preguntes i reflexions.

Tot el recull de propostes, reflexions, preguntes, suggeriments fets per via telemàtica per la ciutadania s’enviarà a l’àrea corresponent que serà la responsable de donar una resposta el dia de l'audiència pública.

A partir del 19 de novembre també podreu trobar el document de conclusions en aquesta web.

 

Audiència pública a la sala de plens del Consell de Mallorca.La darrea setmana de novembre s’habilitarà un espai institucional presencial a la sala de plens de Palau Reial obert a tota la ciutadania per donar a conèixer el procés i els resultats de l’audiència oberta, també es donarà resposta a les demandes fetes i s’obrirà un torn de paraula per a les persones assistents, d’aquesta manera es conclourà el procés de l’Audiència Pública.

 

Vos animam a participar-hi!

Programes desenvolupats pel CIM 2018
document
Prog_desenvolupats_Consell_de_Mallorca_2018_1.pdf
Organigrama CIM
document
Organigrama_CIM.pdf
Acords de governabilitat de la legislatura
document
Pacte_de_governabilitat_CIM_per_a_la_legislatura_2015-2019.pdf