Guia pràctica per a l'elaboració d'un reglament de participació ciutadana

Ja teniu a la vostra disposició aquesta guia.

Aquest és un document:
a. formatiu, presentant o clarificant conceptes sobre canals i espais que permeten participar,
b. orientatiu, brindant una pauta de treball per a la seva elaboració, adaptable a la realitat local,
c. com pràctic, configurant-se com un procés participatiu en sí mateix que en permeti la seva deliberació i doni uns resultats tangibles i executables en el temps.

 

Per accedir a la guia clica AQUÏ