Comença a la plataforma ENTRETOTHOM el procés entorn al Reglament de participació ciutadana del Consell

El dilluns 18 de novembre començaran a la plataforma de participació Entretothom els debats al voltant dels diferents apartats i aspectes que ha de recollir el futur Reglament.

 

El sistema de participació és molt senzill: només vos heu de registrar amb un correu electrònic a 

                                   https://entretothom.net                 

El procés a la plataforma s'estructurarà plantejant temes setmanals sobre els quals la ciutadania, els i les professionals, i els grups i representants polítics podran fer aportacions, propostes o promoure'n el debat.

 

Vos animam a participar !!