Convocatòria de subvencions per dur a terme projectes o activitats de participació ciutadana i suport a l'acció voluntària 2020

Teniu tota la informació a l'enllaç

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=50545

Vos podem atendre al correu electrònic: participacio@conselldemallorca.net 

 

Línies de subvenció:

1: Projectes de participació d’entitats d’administració local:100.000 €

2: Projectes de participació d’entitats sense ànim de lucre: 70.000 €

3: Despeses de manteniment d'entitats de voluntariat: 60.000 €

 

El termini de presentació de sol·licituds és del 8 al 29 de juny.