Convocatòria de subvencions per dur a terme projectes o activitats de participació ciutadana i suport a l'acció voluntària 2020

Teniu tota la informació a l'enllaç

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=50545

Vos podem atendre al correu electrònic: participacio@conselldemallorca.net 

 

A destacar:

-   D’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma (BOE núm. 67, de 14 de març) se suspenen els termes i s’interrompen els terminis per tramitar els procediments del Consell Insular de Mallorca. El còmput es reprendrà en el moment en què perdi la vigència el Reial decret o, si és el cas, les seves pròrrogues.

- Enguany es convoquen 3 línies

1: Projectes de participació d’entitats d’administració local:100.000 €

2: Projectes de participació d’entitats sense ànim de lucre: 100.000 €

3: Projectes dirigits a la formació o la captació de persones voluntàries realitzats per entitats de voluntariat: 50.000 €