Pla insular de voluntariat

La Direcció Insular de Participació i Joventut posa en marxa el procés per elaborar el Pla insular de voluntariat, a través de la PLAVIB.