Necessitats formatives en participació ciutadana

L'objectiu d'aquest formulari és recollir les necessitats formatives en participació ciutadana dels ajuntaments i les associacions de l'illa de Mallorca.

Agraïm la teva col·laboració

Població
Entitat/ajuntament al qual pertanys
Ets?
Persona tècnica
Persona política
Persona voluntària
Quin càrrec ocupes?
Com valoraries de l’1 al 10 els teus coneixements en participació ciutadana?
T’agradaria formar-te o millorar la teva formació?
Si
No
En cas de fer cursos de formació presencials, quin seria el teu horari preferit?
Matí
Horabaixa
Prefereixo cursos en línia
En cas de fer cursos de formació, quina seria la durada ideal d'aquests?
5 hores
10 hores
15 hores
20 hores
Quines raons principals t’impedeixen o dificulten la realització de cursos de formació?
Dificultat per fer cursos en horari laboral
Raons personals
Dificultat per conciliar formació feina i família
Dificultat per desplaçar-me
Altres
En quins d’aquests temes consideres què has de millorar la teva formació? Valora de 0 a 5, de menys a més interès
Reglaments municipals de participació ciutadana
Tecnologies de la informació i comunicació. Xarxes socials i eines digitals per a la participació
Plataformes per a la participació ciutadana (Entretothom, Decide Madrid, Decidim Barcelona)
Eines per a fomentar la participació
Facilitació de grups
Metodologies participatives per a l'elaboració de projectes
Processos participatius
Habilitats per a la comunicació (rols, assertivitat, conflictes, empatia...)
Transparència
Governança i bon govern
Pressuposts participatius
Llei de consultes populars i processos participatius a les Illes Balears
Voluntariat i participació ciutadana
Fes la teva proposta