Som Community

Quëstionari previ a la creació d'un grup al facebook amb l'objectiu de compartir experiències, coneixements, bones pràctiques i fer difusió de projectes i activitats de participació ciutadana.

Per poder formar part del grup necessitam el vostre perfil del facebook. 

Cada persona tècnica o política que vulgui participar en el projecte ha d'emplenar el qüestionari.

També vos podeu inscriure al workshop (18 de maig de 10:30 a 13:30h, llar de la joventut), hi trobareu un apartat específic.

Nom de l'entitat o l'ajuntament
Càrrec que ocupa
Municipi
Telèfon de contacte
Perfil de facebook amb el qual voleu formar part del grup Som Community
Participaràs en el workshop?