Entre Tothom al teu municipi

Aquest és un qüestionari previ a la implantació del portal de participació ciutadana Entre Tothom al teu municipi.

Necessitam conèixer una sèrie de dades per tal de facilitar aquest procés.

Gràcies per col·laborar.

Persona responsable del projecte Entre Tothom
Municipi
Telèfon de contacte
Heu fet algun procés participatiu al vostre municipi els darrers dos anys?
En cas afirmatiu ens podeu dir quins
Correu electrònic de contacte
Què et sembla que el teixit associatiu i la ciutadania del teu municipi participin de les decisions que pren l'ajuntament?
1
2
3
4
5
Com valores la posada en marxa de processos participatius a través del portal Entre Tothom?
1
2
3
4
5
Com imagines la participació ciutadana al municipi d'aquí a vuit anys, l'any 2026?
1
2
3
4
5
Quin és el teu grau de confiança en el paper de les tecnologies digitals per millorar els processos participatiius a nivell municipal?
1
2
3
4
5