Procés participatiu Pla director sectorial de residus no perillosos
medi ambient
participació
PDSRNP

En què consisteix?

És un procés participatiu impulsat pel Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, amb el suport de la Direcció insular de Participació Ciutadana, per elaborar el nou Pla director sectorial de residus no perillosos (PDSRNP).

 

Què pretenem?

  • Crear processos participatius en els quals els actors dels sectors directament implicats i la ciutadania puguin intervenir aportant idees per elaborar el Pla Director.
  • Crear processos participatius amb els polítics per elaborar el Pla Director.
  • Recollir totes les propostes que sorgeixin en els diferents processos participatius i que aquestes serveixin per a redactar el nou Pla Director
  • Garantir que hi haurà un òrgan de participació ciutadana que vetllarà per la implantació, el seguiment i l'avaluació final del PDSRNP.

Com ho duem a terme?

Mensualment, es convoquen les meses temàtiques "Enfocam els problemes, cercam solucions" amb l'estructura següent:

- Una ponència tècnica a càrrec d'una persona experta sobre el tema del mes, oberta al públic en general, on la ciutadania pot fer aportacions.

- Una jornada de treball a la qual es conviden actors específics implicats amb la temàtica per tal de poder generar debats i propostes.

 

Resultats del procés

Aquí podeu veure una presentació que recull els resultats del procés realitzat durant l'any 2016 de la Comissió del Pla de participació pel nou PDSRNP

 

Al final del procés, posarem en comú l'esborrany del PDSRNP amb tota la informació i propostes sorgides durant el debat de les meses temàtiques.
DOCUMENTS
IMATGES
VIDEOS
Ponència sobre recollida selectiva: Monserrat Masanas
Ponència sobre matèria orgànica i compostatge: Teresa Guerrero
Ponència sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics: Begoña Fabrellas
Ponència sobre reutilització: Julio Gisbert
Ponència sobre prevenció de residus al sector comercial: Elena Bagaria
Ponència sobre deixalleries, punts verds i parcs verds: Albert Torras
Ponència sobre les tarifes de gestió de residus del Consell de Mallorca
Ponència sobre abandonament i abocament de residus: Cosme Vidal i Eusebio Martínez de la Casa