Repensem Mallorca
participació ciutadana
municipis
entitats

Aquest projecte pretén assolir els següents objectius:

- Apropar i donar a conèixer la institució del Consell de Mallorca a la ciutadania.

- Recollir les propostes i demandes de la ciutadania a través de les entitats socials que configuren el teixit associatiu mallorquí.

- Atendre les demandes de la ciutania.

 

Les visites als municipis de Mallorca varen començar el mes d’octubre de 2015 i han acabat el mes de novembre de 2016. En total s’han realitzat visites a tots els municipis mallorquins i a l’entitat local menor de Palmanyola. En aquestes visites hi ha participat més de 500 entitats.

Les visites s’han realitzat pel President del Consell de Mallorca, acompanyat pel Director insular de Participació Ciutadana i Joventut i, en alguns casos, per altres membres de l’equip de govern de la institució. En les visites els membres de la institució insular s’han reunit amb el batle o la batlessa i amb les associacions i entitats de la localitat, amb l’objectiu de detectar les necessitats que puguin tenir.

Durant les visites les entitats han pogut explicar les seves demandes als representants del Consell de Mallorca i han emplenat un formulari en el qual s’han recollit les seves dades com a entitats i la informació sobre les seves demandes. Aquesta informació, recollida a través del formulari, és la que ens servei de base per elaborar aquest document.

D’aquesta manera, la informació que ens han facilitat les diferents associacions i entitats s’ha analitzat globalment per àmbits i per municipis. En el cas de Palma, només s’ha realitzat una reunió específica amb les cases regionals, per a la qual cosa no podem recollir la informació d’aquest municipi en l’apartat de “demandes de les entitats per municipis” ja que en aquests moments encara no disposam de les dades de la resta del teixit associatiu.

IMATGES