Diada de Mallorca
Participació ciutadana
DI de relacions institucionals

A l’any 1997 el Consell de Mallorca declarà el dia 12 de setembre com a Diada de Mallorca. En l’actualitat aquesta efemèride pateix d’una manca d’arrelament en la societat, passant pràcticament desapercebuda per la majoria de la gent de Mallorca.

 

La manca de coneixement i de participació de la ciutadania en la celebració de la darrera Diada, el passat dia 12 de setembre de 2015, va reobrir el debat sobre la necessitat de replantejar la realització d’aquesta festa, amb més participació i implicació de la ciutadania.

 

Per aquest motiu el Ple del Consell insular de Mallorca ha creat una Comissió especial sobre la Diada de Mallorca: de tothom i per a tothom, amb l’objectiu de trobar la data i el contingut més adient per a la celebració d’aquesta festa.

 

Aquesta comissió treballa amb l'àrea de participació ciutadana del Consell de Mallorca per tal d'iniciar un procés que compti amb una important participació i amb el més ampli consens possible, pel que fa a la data de celebració de la mateixa i a la necessitat de mantenir-la o canviar-la, així com amb la configuració dels actes o actuacions que s’han de realitzar, perquè sigui una vertadera festa de la ciutadania de Mallorca.

 

Aquest procés participatiu ha passat per les següents fases:

1- Realització d'una diagnosi sobre la data més adequada i el contingut que ha de tenir la Diada. Aquesta s'ha fet a partir de demandes a experts sobre la matèria.

2- Qüestionari obert dirigit a tota la ciutadania on aquesta pot fer propostes.

3- Espai de debat col·lectiu sobre les propostes més adients.

4- Proposta de data i aprovació d'aquesta pel Ple del Consell de Mallorca.

Finalment, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar proclamar com a Diada de Mallorca el 31 de desembre.

 

IMATGES