Mallorca Inclusiva
participació ciutadana
IMAS
benestar social

El projecte per una Mallorca Inclusiva es basa en el compromís del Consell de Mallorca (DI de Participació ciutadana i IMAS)  amb les polítiques de lluita conta la pobresa i l’exclusió social des d’una lògica innovadora com a paradigma d’acció política.

A través de la participació ciutadana es vol impulsar un compromís com a institució que aglutini tots els actors públics, comunitaris, associatius i empresarials, i impliqui la ciutadania, per fer de Mallorca un territori més inclusiu.

 

Quin és l’objectiu específic d’aquest projecte?

Articular una estratègia per a la inclusió social a Mallorca en el marc de la creació d’un Consell participatiu d’inclusió social,  que ha d’esdevenir l’espai on es concreta la dimensió relacional de les polítiques d’inclusió social i l’elaboració  de les bases per al futur Pla d’inclusió social, en el que es dissenyin les accions prioritàries consensuades pels agents socials en base a la diagnosi participada  i els recursos públics i privats (concertats) existents.

 

Quines accions es volen realitzar per construir aquestes polítiques d’inclusió social?

 1. Creació del Consell d’Inclusió Social homologable al Consell de serveis socials insular reconegut a la Llei 4/2009, d’11 de juny de serveis socials de les Illes Balears.
 2. Acompanyament en l’elaboració de les bases del nou Pla d’Inclusió Social de Mallorca a partir de l’elaboració d’una diagnosi participada entre tots els actors. 

Procés dut a terme en l’elaboració de la proposta de reglament.

 • Elaboració del mapa d’actors clau.
  • Reunió amb la comissió política
  • Reunió amb la direcció general de participació ciutadana.
  • Definició dels col·lectius i persones clau per a la participació en el Pla.
  • Constitució del grup motor.
 • Diagnosi participativa de situació i elaboració del reglament.
  • Reunions de la Comissió Política Promotora formada pels màxims responsables de les àrees de participació ciutadana (Direcció de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca) i polítiques socials del Consell (IMAS) en la que es va definir, mitjançant tallers de pluja d’idees i altres activitats participatives els objectius, estructura i principals característiques del reglament i la situació de partida.
  • Elaboració dels diferents documents de retorn de les jornades participatives.
  • Primera consulta amb serveis jurídics per part de la Direcció de participació ciutadana
  • Primer acord polític sobre l’esborrany de reglament del Consell d’Inclusió Social de Mallorca.
 • Jornades participatives i informatives.
  • Sessió informativa a tècnics de l’IMAS sobre la proposta de reglament.
  • Jornada participativa dirigida a tècnics de l’IMAS i tècnics de serveis socials municipals sobre el reglament.
  • Jornada participativa dirigida a entitats socials de Mallorca sobre el reglament.
 • Redacció final del reglament i memòria: elaboració de la proposta final de reglament del Consell d’Inclusió Social de Mallorca. 
DOCUMENTS
Proposta Reglament Consell d'Inclusió Social de Mallorca
document
Reglament_Consell_Inclusio_Definitiu.pdf