Ajuts a la participació ciutadana per associacions

Es tracta d'una convocatòria de subvencions que per primera vegada es duu a terme des de la Direcció Insular de Participació Ciutadana.

Els ajuts d’aquesta convocatòria s’adrecen al desenvolupament d’activitats o projectes en l’àmbit de la participació ciutadana que es facin a Mallorca o que tinguin una repercussió i un benefici, de forma clara i directa, d’acord amb els objectius de la convocatòria, en la ciutadania de Mallorca.

Es podran subvencionar totes les activitats o projectes que fomentin activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

- Afavorir el treball conjunt entre administracions locals i ciutadania

- Implicar a persones i col·lectius en la transformació de la seva comunitat

- Millorar els canals de participació ciutadana

- Promoure qualsevol tipus de participació social.

 

Les modalitats de projecte que seran objecte de subvenció seran els següents:

a) Projectes per afavorir la participació ciutadana en les polítiques municipals i fomentar la implicació de la ciutadania en la presa de decisions.

b) Projectes destinats a fomentar el treball en xarxa (xarxes ciutadanes) i la col·laboració associativa.

 

Podeu trobar tota la informació completa als enllaços que trobareu a l'esquerra d'aquesta plana.