Ajuts a la participació ciutadana per ajuntaments i associacions

Els ajuts econòmics d’aquesta convocatòria s’adrecen al desenvolupament d’activitats o projectes en l’àmbit de la participació ciutadana que es facin a Mallorca o que tinguin una repercussió i un benefici, de forma clara i directa, d’acord amb les finalitats de la convocatòria, en la ciutadania de Mallorca.

Els projectes de participació ciutadana són aquells que promouen la incidència, la deliberació, la coproducció i la decisió de la ciutadania sobre els assumptes que l’afecten, posant el focus a allò col·lectiu i no a allò individual.

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions els ajuntaments i les associacions que desenvolupin projectes de participació ciutadana entre l’1 d’octubre de 2017 i fins al 30 de setembre de 2018 (ambdós inclosos).

Es poden subvencionar, com a màxim, fins a dos projectes d’entre els quals presenti, si és el cas, l’entitat sol·licitant, tenint en compte que han de ser els que hagin obtingut la millor puntuació.  

 

El termini per presentar sol·licituds és del 9 d'abril, fins el dia 27 d'abril de 2018.

La convocatòria s'ha publicat al BOIB núm. 43 de 7 d'abril de 2018.

 

Per a més informació: participacio@conselldemallorca.net  Tel. 971 2196/12/14

 

Podeu trobar tota la informació completa als enllaços que trobareu a l'esquerra d'aquesta plana i als arxius adjunts.

DOCUMENTS