Entre Tothom: la plataforma cónsul als municipis de Mallorca

Oferim la possibilitat d’implementar la plataforma als municipis que ho desitgin.

Si us interessa emplenau aquest formulari 


Què són les plataformes de participació ciutadana?

Les plataformes de participació ciutadana són un instrument (no l’únic) que ens permet recollir impressions i necessitats de la gent. A través d’aquestes, podem debatre sobre un tema en concret, desenvolupar els pressupostos participatius del nostre municipi, votar propostes vinculants…

Volem remarcar que l’ús d’aquestes plataformes ha d’anar acompanyat d’un treball educatiu amb la ciutadania per garantir-ne la inclusió digital.

La plataforma Consul està reconeguda internacionalment, s’ha implementat a diferents municipis del territori de l’Estat espanyol: Madrid, València, Gijón... i també a municipis de Mallorca, a Palma (tufaspalma) i Calvià (participacalvià). Al Consell de Mallorca tenim la plataforma Entre Tothom, que també és Consul.

 

Aquesta plataforma està construïda en codi obert, la qual cosa facilita, sense cost addicional, incorporar-la a altres sistemes informàtics que ja estan en marxa en les administracions públiques.

Quan a través de Consul es vol fer un procés vinculant, l’eina fa una validació directa i de manera interna amb el padró municipal. D’aquesta manera, són les persones empadronades al municipi les que decideixen sobre un tema concret.

 

Drets i deures dels municipis participants:

► La implementació es farà a través de TIC Mallorca, que s’encarregarà en tot moment del suport tecnològic.

 

► El municipi ha de disposar de la gestió del seu padró municipal, no l’ha d’haver cedida a cap empresa.

 

► S’ha de mantenir el nom Entre Tothom amb  el nom del municipi. Exemple: Algaida.EntreTothom.net

 

► Les persones polítiques s’han de comprometre a desenvolupar el pla individual del seu municipi, previ consens amb ells.

 

► L’Ajuntament ha de tenir, com a mínim, una persona tècnica que es comprometi a participar en el projecte.

 

► Compromís a participar a les reunions, trobades, formació i tutories entre iguals.

 

► El Consell ofereix una persona, tècnica de participació, a disposició dels ajuntaments per a facilitar aquest projecte.

 

Podeu trobar més informació al powe point de més abaix.

DOCUMENTS
IMATGES
VIDEOS
Tutorial Entretothom, configuració
Tutorial Entretothom, contextualització
Tutorial entretothom, debats
Tutorial Entretothom, normativa
Tutorial Entretothom, pressuposts
Tutorial Entretothom, propostes
Tutorial Entretothom, tancament
Tutorial Entretothom, votacions 1
Tutorial Entretothom, votacions 2