Debat sobre la violència simbòlica: és això violència de gènere?
participació ciutadana
xarxes socials
community
igualtat de gènere
violència simbòlica

                                 
 

Amb aquest nom iniciam una campanya de debat sobre diferents temàtiques actuals de violència simbòlica.

 

► Què és la Violència Simbòlica?
També es pot denominar violència social, consisteix a atribuir un menor valor a la posició social de les dones mitjançant accions que desvaloren la seva imatge, els hi adjudiquen estereotips de gènere que condicionen la seva posició social, neguen la seva identitat i el seu valor personal.

Aquest tipus de violència reprodueix les relacions desiguals i de dominació patriarcal, tant en l'àmbit de relacions amb els homes com en l'àmbit laboral i social en general.

 

► En què consisteix la campanya?

Amb aquesta pretenem facilitar informació, promoure el debat i recollir reflexions i propostes de la ciutadania sobre diferents temes actuals relacionats amb la violència simbòlica.

Totes les reflexions i les propostes seran recollides i s'exposaran públicament a n'aqueta web. Alhora es faran arribar als òrgans competents de l'administració pública perquè puguin incidir en les polítiques públiques que desenvolupin.

Aquesta és una campanya que es treballarà des de la DI de Comunicació, la DI d'Igualtat i la DI de Participació Ciutadana.

Els objectius de la campanya són els següents:
• Recollir propostes i suggeriments de la ciutadania.
• Establir un contacte permanent amb la ciutadania.
• Visibilitzar la violència simbòlica com a base de les violències masclistes.
• Reflexionar sobre les nostres actituds davant les violències quotidianes que vivim en el nostre entorn.
• Fomentar una actitud personal crítica i activa envers les violències         

 

► Com podeu participar en els debats?       

Cada mes es proposarà un tema de debat. Podeu trobar tota la informació sobre els debats i com participar-hi al següent enllaç https://entretothom.net/           

Recordau els tips que faciliten la participació, els podeu trobar més abaix.                           

IMATGES