Diagnòstic de la participació ciutadana als municipis de Mallorca
Participació Ciutadana
municipis
Mallorca

Estam elaborant un diagnòstic de la participació ciutadana als municipis de Mallorca amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement de totes aquelles iniciatives que es desenvolupen.

 

Tota aquesta informació ens ajudarà a desenvolupar el projecte d'intercanvi d'experiències entre els ajuntaments de Mallorca a partir de programes i actuacions positives en Participació Ciutadana.

 

Hem elaborat aquest qüestionari per tal d'obtenir informació per poder fer el diagnòstic.

És molt important que l'empleneu ja que ens ajudarà a conèixer la situació de la PC a nivell municipal i a identificar aquelles experiències positives i/o innovadores que puguin ser un exemple per a la resta de municipis.