Ajuts a projectes de participació ciutadana i al manteniment de les entitats de voluntariat

Els ajuts econòmics d’aquesta convocatòria s’adrecen al desenvolupament de projectes en l’àmbit de la participació ciutadana que es facin a Mallorca, i al manteniment de les entitats de voluntariat.

 

S'hi poden acollir els ajuntaments (de menys de 60.000 h) i les entitats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes de participació ciutadana, i les entitats de voluntariat que realitzin despeses de manteniment,  entre l’1 de juny de 2019 i el 31 de juliol de 2020.

 

Aquesta convocatòria té 3 línies de subvencions:

L1. Projectes d'entitats de l'Administració local per afavorir la participació de la ciutadania en les polítiques municipals i per fomentar la implicació de la ciutadania en la presa de decisions.
L2. Projectes de participació d'entitats sense ànim de lucre destinats a fomentar el treball a través de les xarxes ciutadanes i la col·laboració associativa.
L3. Despeses de manteniment d'entitats de voluntariat.

 Cada entitat pot presentar, com a màxim, fins a una sol·licitud per línia.

 

El termini per presentar sol·licituds és del 8 al 29 de juny de 2020

La convocatòria s'ha publicat al BOIB núm. 103, de 6 de juny de 2020

 

Per a més informació:

                         participacio@conselldemallorca.net 

                        Tel. 971 2196/12/14

                        https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=50545

DOCUMENTS