Pla insular de voluntariat
participació ciutadana
voluntariat
Notícies relacionades
Pla insular de voluntariat

La Direcció Insular de Participació i Joventut posa en marxa el procés per elaborar el Pla insular de voluntariat, a través de la PLAVIB.

El pla insular ha de ser l'instrument per a la planificació global de les polítiques de voluntariat a Mallorca mitjançant la coordinació i la cooperació entre les administracions públiques i amb la participació d’entitats de voluntariat.

El procés, que es desenvoluparà entre setembre i desembre de 2020, constitueix un primer pas en l'assumpció del marc competencial que la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears (BOIB núm. 34, de 14 de març de 2019) atorga als consells insulars. 

Les persones que representin les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen accions de voluntariat, com a forma de participació solidària i activa, poden participar en una de les sessions que es duran a terme mitjançant videoconferència.

 

La inscripció es fa a través dels enllaços següents:

Representants polítics: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee-Gc3-vEnAEhGO4d5MBy9l4W4R7Ex4EwbHVZyClcrP-QgEA/viewform

 

Entitats: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhSzesbzwAs2qrjwWapB1FTVtsc30SmSRg9Fk3mu4up_TDQw/viewform

 

 

 

 

 

IMATGES