FÉS LA TEVA PROPÒSTA

Estic interessat/da en rebre informació de les activitats i projectes d’aquest departament i dels processos participatius que es vagin posant en funcionament.

Autoritzo al Consell de Mallorca a fer servir les meves dades personals exclusivament per a aquesta finalitat i a que siguin incloses a una base de dades confidencial, que en cap cas podrà ser cedida a altres parts

Vull fer un comentari o proposta sobre aquest tema
Departament d'Economia i Hisenda
Departament de Benestar i Drets Socials
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Departament de Desenvolupament local
Departament de Medi Ambient
Departament de Modernització i Funció pública
Departament de Participació Ciutadana i Presidència
Departament de Territori i Infrastructures